Presentació del Informe de Conjuntura  Març 2021 - Foment del Treball Nacional

Presentació del Informe de Conjuntura Març 2021 - Foment del Treball Nacional

La recuperació econòmica es frena a Europa a l'últim trimestre de 2020 i en els primers mesos d'enguany. Països com França o Itàlia cauen, mentre que uns altres com Alemanya i Espanya creixen molt moderadament, després de la forta acceleració generalitzada del tercer trimestre de l'any passat.

Feu "clic" aquí per veure el document

informe EuroConstruc 2020-23 de l’ITEC

Presentat l’informe EuroConstruc 2020-23 de l’ITEC

El dimecres, 3 de febrer, es va presentar l'informe EuroConstruc 2020-23 de l'ITEC en el marc del Cercle d'Infraestructures, entitat de la qual el Gremi d'Àrids de Catalunya en forma part. L'informe conclou que les previsions pel 2021 no són negatives, amb una recuperació previsible en forma de V. La tendència de l'Estat espanyol és similar a la de la resta d'Europa, segons aquests indicadors.

Informació des de la web de l'ITEC (cliqueu aquí)