Agustí Morera i Gumà

GREMI DE RAJOLERS

Natural d’Igualada, on va néixer el 1952, està en possessió dels certificats de capacitació professional per exercir les activitats de transport interior de mercaderies i agència de transport expedits, en el seu dia, pel Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En l’actualitat, exerceix com a administrador de les empreses Ceràmica Piera SL i Ceràmica Pierola SL, ambdues conegudes també per la marca comercial de Piera Eco-Ceràmica.

Ostenta la presidència del Gremi de Rajolers de Catalunya des del 24 de desembre de 2012. És també vicepresident de l’Associación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT).