Josep Isaac Jacome i Vilar

Josep Isaac Jacome i Vilar

President de l’Associaió Catalana d’empreses de Bastides

Nascut a Tarragona al 1974, és Llicenciat ADE, Diplomat en Ciències Empresarials i compta amb un màster MBA i un altre en Fiscalitat, a més de ser Tècnic Superior PRL. Desprès d'iniciar-se laboralment en l'assessoria fiscal i el Turisme, des de 2009 s'encarrega de la gerència de la empresa de bastides Andamios Plàcido. Forma part de la Directiva del Gremi de la Construcció del Tarragonès.