La resistència a la crisi econòmica

La FECOCAT, en conjunt, agrupa unes 6.860 empreses ubicades a Catalunya que generen més de 70.900 llocs de treball. La facturació aproximada d’aquestes empreses arriba als 5.000 milions d’euros, xifra que dóna una idea del pes específic que representa la Federació, tant per al sector de la construcció, com per a l’economia catalana en general. 

Construir infraestructures genera competitivitat i productivitat

D’acord amb el Fons Monetari Internacional, en una mostra d’economies avançades, l’augment en 1 punt percentual del PIB en la inversió en infraestructures, eleva la producció en un 0,4% el mateix any i l’1,5% els propers quatre anys.