Des de fa més de 20 anys, la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció (FECOCAT) aplega un conjunt d’entitats patronals i professionals amb unes condicions comunes

  • Treballem en el sector de la construcció.
  • Majoritàriament, treballem per empreses.
  • Patim un excés de burocràcia en la tramitació dels permisos d’activitats.
  • El punt d’equilibri entre la protecció a l’entorn natural i la promoció del desenvolupament econòmic està clarament decantat en favor de la primera, en perjudici d’indústries i professionals, que veuen encara més limitada la seva pervivència i creixement.
  • El tracte amb la gran empresa és desigual i, en ocasions, abusiu.
  • Patim un excés de capacitat productiva.

És per això que la FECOCAT busca solucions coordinades que permetin una evolució positiva de cadascun dels sectors professionals representats, ja que entenem també que això repercutirà en el progrés del país. En la nostra interlocució quotidiana amb les administracions públiques defensem dos grans principis:

  • La creació i correcte manteniment d’infraestructures aporta competitivitat al país i al conjunt d’agents econòmics
  • El marc legal -tècnic, laboral, mediambiental, fiscal...- a les pimes ha d’ajudar la seva continuïtat, ja que són el primer factor de creació de riquesa i ocupació. I, a més, un factor d’equilibri territorial (enfront les grans companyies, que cerquen només grans metròpolis i mercats concentrats) i de Sostenibilitat, en els tres àmbits del terme: Econòmic, Social i Mediambiental.

Considerem que l’actual situació de paràlisi del sector s’hauria d’aprofitar per:

  • Establir protocols de col·laboració en seguretat laboral, autoregulació de la subcontractació, mediació de conflictes i simplificació de la contractació evitant carregosos documents de nul·la utilitat.
  • Establir relacions amb els departaments d’Ensenyament i Universitats, per tal de donar possibilitats en el treball en pràctiques, i en la formació continuada dels nostres empleats.

La tasca de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció, doncs, no es limita a la defensa corporativa dels interessos dels seus afiliats, sinó que es projecta com una eina de millora de les condicions de vida de tota la ciutadania.

Per tot això els convido, a través de la navegació pel nostre site, a conèixer la manera i les actuacions amb què cerquem aquest progrés sectorial que ha d’esdevenir benestar general.

Sebastià Alegre
President