Construcció sostenible

La preocupació per la preservació del medi ambient i les bones pràctiques ambientals és un dels pilars de les associacions que formen part de la Federació. El compromís amb la Sostenibilitat s’expressa a través de diverses polítiques, que tenen en comú les bases de l’economia circular (reaprofitament dels recursos) i la Responsabilitat Social Corporativa, en la triple vessant de les persones, el medi natural i la societat.

Les principals línies d’actuació impulsades pels socis de la FECOCAT per a un sector de la construcció sostenible són:

 • Fidelització d’empleats: estabilitat de l’ocupació
 • Confinament de partícules: reducció de la pols vessada
 • Mesura contínua d’emissions: en aquells processos industrials amb combustió
 • Control de la qualitat de l’aire: a través de mesuradors a cabines controlades per la Generalitat
 • Restauració de les àrees extractives: amb espècies pròpies del país
 • Protecció de la fauna i flora: actuacions per a la preservació d’espècies en risc d’extinció
 • Reducció del soroll: tancament d’instal·lacions i aïllament d’equips emissors de sorolls
 • Millora de la qualitat dels abocaments d’aigua: basses  de decantació, separació de xarxes, reducció de punts d’abocament
 • Mesures per prevenir els impactes visuals: reforma d’instal·lacions, adequació de les fàbriques i dels seus voltants amb la finalitat de millorar la integració paisatgística
 • Valorització material de residus: reaprofitament com a matèries primeres
 • Valorització energètica de residus: estalvi de combustibles fòssils
 • Conducció eficient: reducció dels consums i manteniments de vehicles
 • Reaprofitament de maquinària: trasllat a nous mercats de vehicles i infraestructures productives inactives al país

L’interès per utilitzar materials i tècniques sostenibles queda palès en els grans volums d’inversió que les empreses han realitzat els darrers anys, sobretot en indústries com la del ciment, el formigó, la pedra natural o l’extracció d’àrids, a fi d’aconseguir minimitzar considerablement el seu impacte en el medi natural. També altres sectors com el de la pintura o la impermeabilització han adaptat les seves tècniques per millorar els efectes sobre el medi ambient