La Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció (FECOCAT) és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1995 amb la voluntat d’esdevenir una veu única davant l’administració en la negociació de les diverses problemàtiques generals que afecten el sector de la construcció.

Actualment, hi estan afiliades 16 de les associacions més importants del sector de la construcció de Catalunya, dedicades a la fabricació i al comerç de diferents materials de construcció com els àrids, el ciment, les rajoles, la fusta, la pintura, el ferro o les estructures metàl·liques, entre altres activitats. La Federació també aglutina empreses que ofereixen serveis relacionats amb aquest sector, com els laboratoris d’edificació, l’emmagatzematge, el lloguer de maquinària o les empreses d’enginyeria i consultoria. Totes aquestes organitzacions són líders en representativitat dins del seu respectiu d’activitat empresarial o professional.

La Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció té representació a diverses institucions i meses de debat com l’Institut Gaudí de la Construcció, la Mesa de la Construcció de la Cambra de Comerç de Barcelona, el COPCA i el Comitè Organitzador de la Fira Construmat, entre altres.