Protecció d’espècies en zones d’activitat extractiva

El Gremi d’Àrids de Catalunya, mitjançant un conveni signat amb la Generalitat, ha establert una sèrie de pautes que permetran als agremiats reduir els costos que suposen els estudis i monitoratge dels hàbitats de les espècies protegides, principalment les amenaçades com l’àguila cuabarrada, el còlit negre o els ocells estèpics. El conveni, que ja s’està desenvolupant, ha permès iniciar la captura i marcatge d’alguns exemplars d’àguila cuabarrada a les zones de l’Albiol (Baix Camp) i l’Ordal (Alt Penedès). Les dades biomètriques que recullen els aparells de ràdio-seguiment serviran per demostrar que les activitats extractives són compatibles amb els hàbitats de les aus.

Per altra banda, el Gremi també ha mantingut diverses reunions amb Medi Natural per estudiar la repercussió del descobriment de la presència del còlit negre a les explotacions del Parc Natural del Garraf. Aquesta espècie es donava per extingida a la zona, però el nou hàbitat creat per les pedreres ha permès que aquesta au en perill d’extinció torni a la zona. Després d’aquestes reunions, s’obre la possibilitat de canviar els plans de restauració de les pedreres en bé del còlit i amb una millor perspectiva econòmica per a les empreses de la zona