IV Congrés Fusta Constructiva

Ciment Català publica la Memòria d’Activitats i el balanç del sector del 2019

Els dies 19 i 20 d’Octubre 2021 es durà a terme a l’EPSEB (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona) el quart congrés de fusta constructiva.

Aquest congrés serà l’escenari on es trobaran ponents, expositors, participants i visitants representant una gran oportunitat de contacte...

Podeu trobar més informació a la web del Gremi de Fusta i Moble fent "clic" en aquest enllaç