L'ALAC s'incorpora com a nou membre a la FECOCAT

Ciment Català publica la Memòria d’Activitats i el balanç del sector del 2019

Aquest present any, L'Associació de Laboratoris de la Construcció de Catalunya s'incorpora com a membre de la FECOCAT.

Amb l'incorporació d'aquest nou membre. La FECOCAT ja compta amb 13 associats.

Podeu trobar més informació a la web de L'ALAC fent "clic" en aquest enllaç