Construir infraestructures genera competitivitat i productivitat

D’acord amb el Fons Monetari Internacional, en una mostra d’economies avançades, l’augment en 1 punt percentual del PIB en la inversió en infraestructures, eleva la producció en un 0,4% el mateix any i l’1,5% els propers quatre anys.

A més, en càlculs realitzats per España, la inversió de l’1% del PIB en infraestructures genera un total de 180.600 llocs treball en el conjunt de l’economia i un retorn fiscal del 62% de la inversió.

Les infraestructures desenvolupen un paper cabdal en la competitivitat i la qualitat econòmica, social i ambiental d’un territori perquè faciliten poder oferir als seus habitants les millors condicions d’oportunitat, qualitat de vida i serveis.

Un estoc més elevat de capital públic en infraestructures tendeix a augmentar la productivitat del treball i del capital privat i, per tant, reduir els costos unitaris de producció.

Segons les darreres dades publicades per l’OCDE, referides al 2013, la inversió pública a Espanya és del 2,1% del PIB (3,2% en el 34 països de l’OCDE i 2,9% en el 28 països de la Unió Europea) i la de les autonomies i administracions locals l’1,4% del PIB (OCDE 1,9% i UE 1,6%).