La resistència a la crisi econòmica

La FECOCAT, en conjunt, agrupa unes 6.860 empreses ubicades a Catalunya que generen més de 70.900 llocs de treball. La facturació aproximada d’aquestes empreses arriba als 5.000 milions d’euros, xifra que dóna una idea del pes específic que representa la Federació, tant per al sector de la construcció, com per a l’economia catalana en general. 

Després d’uns anys de creixements elevats, que van arribar al punt culminat al 2007, el sector de la construcció a Catalunya ha patit una profunda davallada des de l’inici de la crisi el 2008, sense parangó en altres sectors estratègics de l’economia. En aquest període, la producció del sector s’ha reduït  aproximadament en un 80% (variació del consum del ciment entre els anys 2007 i 2015). La licitació d’obra pública ha disminuït un 84% i els habitatges iniciats un 86%.

En qualsevol cas, la competitivitat de les empreses i professionals agrupats en entitats de la Federació ha permès d’esmorteir l’impacte de la fortíssima crisi gràcies a la implantació de diverses estratègies. Per una banda, mitjançant l’exportació, com seria el cas de la indústria del ciment, que ven als mercats exteriors més del doble que al mercat domèstic. Per una altra, a través d’una reorientació cap a tasques de rehabilitació, com seria el cas de pintors i fusters. Per últim, una altra via de supervivència a la crisi ha estat la internacionalització: per exemple, diverses empreses afiliades al Gremi d’Àrids han instal·lat filials a països llatinoamericans i africans.

D’aquesta manera, tot i les caigudes de més del 80% al mercat interior, les empreses de la FECOCAT ben just han aplicat, en conjunt i de promig, retallades del 50% sobre la seva estructura i plantilla. Un fet que demostra la seva vigoria i que ha ajudat el conjunt del país a suportar aquest període de crisi.

D’altra banda, i segons dades de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, el sector de la construcció és, dels deu principals sectors de l’economia catalana, el que més activitat genera en altres sectors: amb un multiplicador de l’1,92, cada milió d’euros demandats al sector construcció indueix la producció d’1.920.000 euros al conjunt de l’economia. La construcció és dels sectors que més ocupació genera, 14 llocs de treball per milió d’euros invertit (56 llocs si són en treballs de rehabilitació), i és un sector clarament integrador que facilita la incorporació al món del treball de col·lectius amb escassa formació acadèmica, en risc d’exclusió social, i immigrants. Per últim,  és el sector que menys importa de l’exterior, amb un pes de les importacions sobre el volum total d’inversió de només el 9% (en el cas de l’automoció, per exemple, aquest és del 50%), la qual cosa afavoreix els productes i serveis locals