Manifest del Sector de Transport de Mercaderies de Barcelona i altres sobre la ZBE

El transport de mercaderies per carretera és un servei esencial y necessari. La regulació i implantació de la ZBE a Barcelona, no ha anat acompanyada de les adients modificacions normatives i ajuts les quals s'havia compromès l'Administració per a la reconversió del sector i poder-se implantar la mesura de forma no traumàtica.

Podeu fer "clic" en aquest enllàc per veure l'article