Jordi París Romia

Jordi París Romia

CAMBRA D’EMPRESES DE SERVEIS PROFESSIONALS A LA CONSTRUCCIÓ

Barceloní nascut al 1973, és arquitecte (llicenciat per l’ETSAB) i ha ampliat estudis a la Hochschüle del Künste, Berlín. Des de 2012 és soci de PICHarchitects, responsable de desenvolupament de negoci i de projectes que han maximitzat l’eficiència energètica i el comportament ambiental dels edificis tot desenvolupant i aplicant nous processos constructius en estreta col·laboració amb la indústria.

Va prendre possessió de la presidència de la Cambra a l’octubre de 2015, per bé que n’era membre de la junta des de 2012. És membre de la Comissió de Col·laboració Públic-Privat de l’associació 22@Network, i de la Comissió Construïm el Futur de l’ITEC. Ha estat ponent en diverses conferències i congressos, com el 20th Congress of Intenational Federation of Hospital Engineering, a diverses universitats i a col·legis professionals.