Gonzalo Garcia Juvé

GREMI DE TRANSPORT I MAQUINÀRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Nascut a Barcelona l’any 1962, ha cursat els seus estudis a Barcelona. Exerceix professionalment com a Administrador Gerent de la seva pròpia empresa, Gonzalo Garcia S.A. Pel que fa al seu perfil associatiu, va a accedir a la presidència del Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció (Gremi TMC) al març de 2017.

Ostenta també la presidència de la FESTCO (Federació nacional d’empreses subcontractistes i transportistes de la Construcció). Des de la presidència del Gremi TMC ha impulsat l’ampliació continuada de l’oferta de serveis als afiliats, amb un catàleg de prestacions que inclou des de la tramitació de les autoritzacions de transport fins a la gestió de permisos davant l’Administració Pública passant per la formació o la reclamació per la defensa dels interessos del col·lectiu.